Browse French


1
2
3
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v

b


baisserkululë 1unspec. comp. form ofkulukë
balayerkombulëunspec. comp. form ofkoombëkoombë
balottervemukë 2
barrerkakë
bâtirtulikëunspec. var. oftulukë
bénirsamunëunspec. comp. form ofsakësemë
bercerbuumbë 1
blamerfunzilëkwiikë 2tudilëunspec. comp. form oftudë
blanchircyeesi 2
blesserlwaasi
boirenwa
bombardervimunë
bonboti
bondirlobukë
briserbokënë
brulerkookë 1
brûlerlakisiunspec. comp. form oflakë