Browse French


1
2
3
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v

g


gagnerluungë 2
garderkelë 2luundë 1sweekëunspec. comp. form ofswaamë
gardienn'luunji 1unspec. comp. form ofluundë
gaspillerpudi
germermenë
gérminerfusulë
glorifierdumisiunspec. comp. form ofdumëtuumvi 4
grandnenë
grandirkulë 2
grimpermakë 1
gronderketikini
grossirtolë
guérirbelusiunspec. comp. form ofbeelë