Browse French


1
2
3
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v

s


s'abstenirleembu
s'accomplirsalëmë
s'accroupirsondëmë
sacrifiervalë1 2
s'agenouillerfukëmëfukëminëcomp. offukëmë
s'aimerzolësënëunspec. comp. form ofzolë
saisirsiimbë
salirdifisi 1unspec. comp. form ofdiifë 1to be bad
saluerbilë1
s'amasserkuminëunspec. comp. form ofkumë 1to assemble
sans quekanuku 3unspec. comp. form ofkanë1
s'apaisélingëmë
s'apprêterbelikë 1
s'appreter àbeliminë 2
s'approcherbelëmë
s'approcher debeliminë 1
s'assemblerkumë 1
s'asseoirkalë1 3
sauf sikanuku 1unspec. comp. form ofkanë1
sauver pourvucilëunspec. var. ofvukilë
sauveurn'vuuciunspec. comp. form ofvuuci
scellerkandikilë 2unspec. comp. form ofkandikë