English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

l


lurkv.cho ’go; chuora ‘goro; cho ‘gu; chuora ’guro; bilihi; biliha.
lusciousadj.bung sung/vielaa; nyenlaa; nyennuu.lusciousnessn.vielung; sung.
lushadj.(muo; moo; vaari) ‘bagebage; sogi; ‘sugu.
lust1n.bobeu2v.tari bobeu.
lustern.1chaangbu/chaanii; vielung; nyigiribu (D); nyigihibu; nyelihibu2(fig); jirima; girima (W).
lustyadj.(i) kpiengaa; (tari) laangfie.
luten.wie; bungpeuruu.
luxuriancen.(dau) vayaga taribu; (abundance) puribu.
luxuriantadj.1bohi; tari vaari (‘juu; zee)2(artistic style)
luxuriatev.luxuriate innung yaga/haali; tari ‘pu-peli ning.
luxuriousadj.1(supplied with luxuries) bung laangfie2(choice and costly) bungdatoo3(fond of luxuries; self-indulgent)(person) ‘wuli-n-minga daana; tangkama daana.
luxuryn.1(state) bundaang’digaalii2(attribute) dunihung; kanviela ‘yengeng; ingmaari3(not essential) bungdatoo.
lyen.zieng; jieng (W).
lynchv.jemaa langtaa ku nie che ka ‘begu ba ‘ku sori.
lyren.‘koringjong.
lyricadj.goori; bung‘yienuu.