English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

r


rust1n.seubu; juong2v.‘le juong; seu.rustlessadj.bung ang ba ‘lere juong; ang ba seura.
rustic1adj.(in a good sense) kuriyela; (simple) yeli jengjereng; yelisigihaa2adj.(rough, unrefined) kahaa; degiri; fufugilii/fufugiliyela3adj.(of rough workmanship) bung farima farima; bung gulima gulima; ‘wongo tuma4n.kuraadau; kuoraa; mokpiera.rusticityn.kuraa ‘berihung.
rusticatev.1kpiera kuraang; ira kuriyela; tari kuraa ‘deme ‘jogo2veng ka ‘yunivesiti karing’bie ‘jing ‘deung ‘beri awala.
rustle1v.kuri; dang; kirihi2n.kuribu; va’kuongee dangini.
rut21n.(‘dung-dau) yuori egibu (wagiri)2v.(‘dung-dau) (yuori) egi.
rut1n.(wheel track) (koba) bau; loori gbebogiri.
ruthlessadj.‘nimbikuongee (daana); ningbeu (ang) ba ‘siinhe (niba) ‘jung; ba tari hina.ruthlessnessn.‘nimbikuongee; bielung nyununukong.
ryen.mo‘bidiruu buurii kanga.