English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

r


rationalen.anan’so.
rationalismn.fasani; yeng yela; kperindeng digibu (‘puohibu bii daanhibu ‘puong).
rationalizev.1‘tu yeng sori; welihi yela ‘nimbiri aning yeng2(re-organize so as to avoid waste) segihi; ira sigiha.
rattlev.1dang; kuri; chigihi2rattle something off(yeliyaga) yeli fulee; yeli ‘wieng ‘wieng; fari yela; bu(ura).
ravagev.1saang2(of armies) fa; ngma; saang saangbu.
ravev.rave (at/against) gali; ‘miing; bang.
ravelv.1(tani ‘ngmie) fuuli; ‘lorihi2(cause thread; hair etc, to be twisted together) mili; minihi; ‘gbing.
ravenn.galinggaa.
raveningadj.bung ang nyogira ‘duunhi ‘dire; bungjoruu.
ravenousadj.1‘kpiire ning kong2(greedy) bung ‘digbogbo daana.
ravinen.lontonbogu; boo.
ravingadj.gali; faribu.
ravingsn.yela faribu.
ravishv.tari ‘pu-peli; tari nyengka; ingnyegihi.
rawadj.(uncooked) bung kahaa.
rayn.(of light) chaanii.
rayonn.naalong (tani).
raze, rasev.ngma (‘yiri) ; ngmuri; ‘gbi.
razorn.baraa; ‘su-baraa.
re pref. gberi ‘buyi; la i.
reachv.1reach (out) (for) tie (‘nu die)2(get to go as far as) ta.
reactv.1react on; upontung tuma …. ingang ‘ihi …. ingang2react totogung; die; chiihi; ming.. i; leu i.
reactionn.1leu iibu; leuhibu2(retrogress) ‘puori leubu3(of action) biring taa; die taawai; tachiihi.
reactionaryn.taawai diera; chiiha.
readv.karing; sori.