English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

t


typhoonn.sese’kulingkuuli kpiengaa.
typhusn.nyingmere; ingtuli baalung.
typicaladj.(typical of)‘beree; ‘woree; ‘jogo (la).
typifyv.ahi ‘ku; i (bung) ‘sieree/’bigihee; maaha; ‘bigihe.
typistn.‘taapiisi; seuri man’sing ngmira.
typographern.man’sing seuri ‘karichi.
typographyn.‘mansing diseubu yelitarihi.
tyrannicaladj.kpangkpangkpiengu (daana); (person) nie ang fira.
tyrannizev.ira ning kpangkpang kpiengu; dogihi.
tyrannyn.1kpangkpang kpiengu; firibu; ‘nimbikuonii2(of govt)kpangkpang kpiengu paalikaa.
tyrantn.‘nimbikuong paalikaara; kpangkpangkpieng(u) paalikaara; paalikaa ‘nimbikuonii daana.
tyren.koba; taaye pl. kobihi.