English-Waalii


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

x


x, xn.1Nansaari seu‘bie lijeri ning anaahi daana2(‘Rom ‘deme nambahi ‘puong)‘pie.
xenophobian.saamba haabu/dong.
Xmasn.Burinye; ‘Kirisimii (seugiraa).
X-rayn.(baaliba) ‘foto; kaba fiilibu ‘foto.
xylophonen.‘gili pl. ‘gile; ‘jili pl. ‘jile (D).