Browse Spanish


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
y
z

a


aaluꞌumüinpospamüin 1pospanain 2pospanainmüinpospooꞌomüin 5pospa donde está una persona o cosa especificadaeemüinadv
abajommoluꞌu 2advunaapünaaadvsaltar para abajoamuttaavi
abandonarooꞌulawaa 2vtabandonar a sus fechoríasayüülajaavt
abanicarabanicar (fuego)awaꞌwajaavt
abanicoawanian
abdomenaleꞌe 2npos
abejajunuunainabeja pequeña amarillajesulanabeja africana, abeja asesinajoꞌomanabeja de mielsüshi mapa
abejorroabejorro negro (abeja grande y negra)simutn
aberturaoꞌu1 3npos
abiertojutataave
abordaroꞌotowaa 4vi
aborreceralerajaa 1vt
abrevaderolaan
abrirajutalaavtawayalaavteerulaavtabrir el entendimientoajutalaa ekiivtabrir un senderoashataa2vtabrir echando encimaojotoloovt
abstenerseabstenerse deaamajaa 2vi
abuelamaachon 2noushunpos
abueloatuushi 1npostaata 2n
abundanciatiempo de abundancia (alimento)emiroꞌuluadv
abundarseamülawaavi
aburrirestar aburridoakulajawaa aaꞌin 2vi
aburrirseaburrirse deakulajawaavi