Nepali - Tamangअइया!
अउले
अक्षता
अक्षर
अगाडिको
अगाडिको घिच्रो
अँगार
अँगालो
अँगालो भरी
अँगालोभरी
अगाल्नु
अगिअघि
अगुल्टो
अगुवा
अगेना
अगेनु
अगेनो
अँगेरी रुख
अग्लिनु
अग्लो झण्डा
अग्लो डाँडा
अग्लो हुनु
अघाउनु
अघि
अघि नै
अघिपछि
अङ खस्‍नु
अङ्‍कुसे