Tamang - Nepaliग्रामgra̤ːmaना.लुँगी बुन्दा प्रयोग हुने फलामे दाँत भएको काठको वस्तु
ग्‍याल्‍बीgʲa̤ːlbiना.कोदोको बाला कुद्ने औजार
चाङ्‍रीtsaːŋriना.सौतेनी पट्टिको वाइबा
चनजङ्tsanadzaŋunspec. var. ofचनुजङ्
तपुtapuनु11
खइचkʰaitsaunspec. var. ofहेइज
ङ्‍यीलपाŋʲilapaːना.तामाङ जाति अन्तर्गत एक थर
कुन्‍हुइःkunṳiːunspec. var. ofकु1
सर्‌पाखोर्sarpaːkʰorना.तामाङ जाति अन्तर्गत एक थर
छेबुत्tsʰebutना.लामाको भाग वा अंश (मासु)
कन्kanunspec. var. ofक्‍यन्
मोबmobaना.बिरामीले निकाल्ने आवाज
लासीङ्laːsiŋunspec. var. ofनोबल
बल्ba̤lना.तामाङ जाति अन्तर्गत एक थर
सङ्‍कर्saŋkarना.ढोकाको तल्‍लो भाग
यामीःjaːmiːना.हातको गोली गाँठो
क्‍लीस्‍योङ्‍klisʲoŋना.भलको पानी बग्ने खोल्सा
स्‍युबsʲubaunspec. var. ofराब