Browse Xavante


a
b
c
d
'
e
h
i
m
n
o
p
r
t
u
w

b


bödödi 'rarebödödi 'raares.trilho
bödödi tsu'u'was.1alisador de estrada2patrola
bödödinho'us.1avenida2rodovia
bödödi'rãs.asfaltocaminho preto
bödödires.trilho
bödöditsipas.bifurcação
bödöras.1seio endurecido2abcesso mamário
böivar. de
böi hös.casca de urucum
böi waihis.galho de urucum
bötö dza'rus.halo do sol
bötö dzatsidzés.1pôr do sol2oeste3ocidente
bötö nhimi'ahöris.insolação
bötö putsidzés.1nascer do sol2leste3oriente
bötö tsipra wiadvtardeBödö tsipradzéb u, te oto robra tsi nomro.Lit.Até a tarde, ficou então só escuridão.Mt 27:45 RZWTawamhã bödö tsipra wi, te Jesus hã Timama hã tsa'ẽtẽ tsina 'mahö:Então à tarde, Jesus ao seu Pai chamou (clamou, exclamou) para si mesmo em voz alta:Mt 27:46 RZW
bötö warõs.eclipse solar
bötödös.eclipse solar
bötödza'ẽtẽwẽint.boas festas
bötöhitire1Gavião-carijó2Gavião-de-asa-larga3Gavião-relógio
bötöwawis.minuto
bötöwawires.segundo (divisão de tempo)
brudubruudus.1borduna2borduna de aroieira3 porrete4tacape5Falso-pau-brasil (árvore)Variantebrutu