uptsõsin.u'õv.1lavarte uptsõele lavate ĩ'uptsõvocê lavate ĩ'uptsõi wa'wavocês dois lavamwa te uptsõi õ dinós dois não lavamoste te uptsõ dza'ra õ dieles não lavamuptsõ na!lave!uptsõi wa'aba tõ!vocês dois não lavem!2limpar de uma forma geral e completa'Ri 're uptsõ naLimpar a casa (limpeza geral)Fl.ĩ'uptsõĩꞌuptsõiuptsõi