dzahadu1int.espere2int.paciência– We ĩ̠ma a na. – Dzahadu! Wa dza aima ti'a tô.– Me dá. – Paciência! Vou te dar certamente. 3advaindaDzahadu we morĩ õ di.Ainda não veioE dzahadu atsai õ di. - Dzahadu ĩ̱tsai õ di. Você ainda não comeu? - Ainda não comi. 4advmais tarde– We ĩ̠ma a na. – Dzahadu wa dza aima ti'a tô.– Me dá. – Mais tarde vou te dar certamente.