ã bötö naadvhojeà bötö na, wa dza ãma wi, romhuture wa.Chegarei ali hoje porque está perto.