sakiyansakiyanansekiyan

adjMany, crowds (of people or animals), lots of s.t.crowds; lots of s.t.Sakiyanaˈalaˈi si tabuˈan.Crowds of people are there at the market.Anakaˈa miyaˈan sakiyan.That person has many children.Sakiyananpamulawandende miyaˈan.That woman has lots of jewelry.ekkabanes(ibu) laksaˈpanen(de) panji(han)