नेपाली – याक्खाथपक्‍क
थप्‍पडी
थर्कमान बनाउनु
थर्काउनु
थर्किनु
थर्मामिटर
थाक्‍नु
थाङ्‌ना
थाप्‍नु
थामिनु
थाल
थालनी
थाली
थाहा पाउनु
थाहा हुनु
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >