शरीरका अङ्गहरू

सालुङ्‌/शरीरका अङ्गहरू/BODY PARTS

YAKKHA NEPALI ENGLISH
इक्‍लाम किल्‍किले Adam's apple
उमाकेङ्‌ बङ्‌गरा molar
काराङ्‌ करङ्‌ rib
केङ्‌ दाँत tooth
कोम्फु छाती chest
खिङ्‌ पित्ता bile, gall bladder
खेॽवा औंला finger
खोन/खोम घाँटी throat
च्‍यादाङ्‌ पाठेघर uterus
चुवा मुटु heart
छुप्‍ताङ्‌मुक दाहिने हात right hand
छेन्‍दि नङ fingernail
टुखुरुक टाउको head
ताङ्‌चुक्‍लिक टुप्‍पी tuft of hair on top of the head
तुवा निधार adam’s apple
थाङ्‌तु मृगौला kidney
थुॽवा वीर्य semen
नाचि/नाचिक अनुहार face
नाभाक कान ear
नाभुक्‍होङ्‌ नाको प्‍वाल nostril
नाम्‍छेङ्‌/नाम्‍च्‍याङ्‌ गाला cheek
नुघाक कल्‍चौडो nipple
फेक्‍साङ्‌मुक देब्रे हात left  hand
फोक भुँडी/पेट stomach, abdomen
फाक्‍ताङ्‌ कांध shoulder
फियो फियो pancreas
फोक्‍चुकुलि नाइटो navel
मिक आँखा eye
मिक्‍साम्‍वाक आँखाभौं eyebrow
मिक्‍च्या आँखाको नानी pupil
मिलाक पुच्‍छार tail
मुक पाखुरा/हात hand, arm
मुक्मुङ्‌ हातको रौं hair of back of hand
मुक्‍ताप हातकेला palm of hand
मुक्हुप कुहिना elbow
मुङ्‌ रौं body hair
या मुख forehead, brow
याबुला ओँठ lip, snout
यामुङ्‌ जुँगा moustache
लाङ्‌ खुट्‌टा foot, leg
लाङ्‌फिला फिला thigh
लाङ्‌हुप घुँडा knee
लाप पखेटा wing
लि लिङ्‌ग/मुत्रनली penis
लुङ्‌मा कलेजो liver
लेकुमाङ्‌ काखी armpit
लेम जिब्रो tongue
सा मासु muscle
सालुङ्‌/यावाङ्‌ शरीर body
सिङ्‌सालिक चिउडो chin
सेङ्‌ख्‍वाक हाड bone, skeleton
हेमाडा कण्‍डो/मलद्धार anus
हेचोम मलद्धार anus
ह्‌वारिक छाला skin
हेलाम/सावा नशा nerve
हेलि रगत blood
सोम/ओसोम फोक्‍सो lung