राशी

राशीको नामहरू/Zodiac Names

YAKKHA NEPALI ENGLISH
सामुङ्‌छा मेष arise
पिक्छा वृष taurus
मेक्चिछा मिथुन gemini
खोबेक्छा कर्कट cancer
किबाक्‍छा सिंह leo
मेॽन्‍योङ्‌छा कन्या virgo
थाचोक्‍छा/थाक्चोक्छा तुला libra
फिबिक्छा वृश्‍चिक scorpio
छिगिक्छा/छिकिक्छा धनु saguaros
मेतोक्छा मकर capricorn
कुमाइङ्‌छा/कुमाङ्छा कुम्‍भ aquarius
नान्‍छा मीन pisces