महिना

मोनाम/महिना/MONTHS

YAKKHA NEPALI
यावारो/ह्‌वासुक बैशाख
फिम्‍रो/काॽवातुम् जेठ
वासिरो/लेॽवालोक्पा असार
ख्‍याङ्‌हाम्‍रो/वासेक्पा श्रावण
कुइम्‍रो/वालेक्पा भदौ
ओम्‍रो/सेक्सेकुम् असोज
फुङ्‌रो/माखेङ्ना कार्तिक
यारो/सेन्छेङ्ला मंसिर
चुङ्‌रो/चिसोक पौस
नाङ्‌रो/न्‍हाङ्‌रो/चुङ्‍खोक् माघ
कुहाक्‍रो/केलेक्पो फाल्‍गुन
हेरो/नाम्छुलुक् चैत्र