ऋतु

इमारिङ्‌/ऋतु/Season

YAKKHA NEPALI
फुङ्‌फेत्‍लाम बसन्‍त ऋतु
नाम्‍तुक्‍नाम/लिपचुक ग्रीष्‍म ऋतु
वातुक्‍नाम वर्षा ऋतु
मोनाङ्‍लाम/तुपछुयुक् शरद ऋतु
चुङ्‌सेङ्‌नाम/चुङ्‍सेङ्‍ला हेमन्‍त ऋतु
चुङ्नाम शिशिर ऋतु