याक्खा – नेपाली – अङ्‍ग्रेजी शब्दकोष

संग्रहकर्ता

जीवन याक्खा

© २०१५ SIL International®

 

 

प्रकाशक:
Webonary.org
SIL International®

sil

 

 

यो याक्खा - नेपाली - अङ्ग्रेजी लाई जीवन याक्खा (संस्करण २०७२ बि.सं.) भन्‍न सकिन्छ। Yakkha – Nepali – English Dictionary. SIL International.