श्रेय र कृतज्ञता

 

शब्‍द संकलन-
जीवन हुतुराई (याक्खा)
दौलामाया कोयोङ्‌वा (याक्खा)
प्रकाश चारकोले (याक्खा)
बम देवान लिम्‍बुखिम (याक्खा)
मनभक्‍त लिङ्‌खा (याक्खा)
मागमान लिङ्‌खा
राम कुमार लिङ्‌खा (याक्खा)
शान्‍तिला लिङ्‌खा (याक्खा)

सम्‍पादक मण्‍डल-
अजय छाला (याक्खा)
कमला लिङ्‌खा (याक्खा)
जीवन हुतुराई (याक्खा)
प्रकाश चारकोले (याक्खा)
बम देवान लिम्‍बुखिम (याक्खा)
मनिषा कुरुम्‍वाङ्‌ (याक्खा)
मागमान लिङ्‌खा(याक्खा)
राजेन्‍द्र चारकोले (याक्खा)
राम कुमार लिङ्‌खा (याक्खा)
लालमाया लिङ्‌खा (याक्खा)
शान्‍तिला लिङ्‌खा (याक्खा)

टाइपिङ-
यमराज वेघा
जीवन याक्‍खा