bʲâʔbɛ́a'pà≠bʲâʔnbièrebièrebeermbá ŋɔ́ bɛ́a ɛ́baan a nɔ́ ɛŋtɛ́ɛ.j'ai bu deux bières chez inter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *