tʊ̀gɪ́ɪ́tɔgɛ́ɛ́nla langue, le parler de...la langue, le parler de...language, speech of ....ntɛ lɛŋɛn tɔgɛ́ɛ́ tɔ́ yəwundu'.je ne connais pas la langue/le parler de yaoundé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *