Search results for "chon jali"

chon jali [tʃon ˈxali]

cardnum sesenta sixty

chon jali kon tzïʼ [tʃon ˈxali kon tzɨʼ]

cardnum setenta seventy