Resultado de búsqueda de "gal rakcheiʼ"

gal rakcheiʼ [ɣal rakˈtʃɛiʼ] comp: gal ruincheiʼ, rakcheiʼ
sus acto de ser hecho bien act of being done well, made well