Search results for "gal ruʼu gulàʼàz"

gal ruʼu gulàʼàz [ɣal ˈruʼu ɣuˈla̰ʼa̰z] comp: ruʼu gulàʼàz

sus acto de tomar la iniciativa act of taking the initiative