Search results for "kud ridoʼo bèʼl"

kud ridoʼo bèʼl [kud ˈridoʼo ˈbɛ̰ʼl]

sus carnicería meat market; butcher shop