Resultado de búsqueda de "naʼa₂"

naʼa₂ [ˈnaʼa]
adv hoy today Ejemplos: Naʼatèʼ guk naʼa dxizi. Hoy solamente fue un día pesado. Just today was a really hard day.
adv ahora; en este momento now; at this moment