Resultado de búsqueda de "nazeʼe"

gal ruin nazeʼe [ɣal ˈruin naˈzɛʼɛ]
sus acto de hacer limpio [~algo] acto of making [s.t.] clean

nazeʼe [naˈzɛʼɛ]
adj limpio clean Ejemplos: Ben nazeʼe Persona que es limpia A clean person sin: nia 2.
sus limpio [alguien] clean one Ejemplos: Tiop nazèʼehki. Esos dos limpios Those two clean ones

nia [ˈnia]
adj puro pure
adj limpio clean sin: nazeʼe 1.