Resultado de búsqueda de "ndaùʼ"

ndaùʼ [ˈndaṵʼ]
sus mole amarillo yellow mole
sus caldo o sopa espesa thick soup or broth

ndaùʼ xtil [ˈndaṵʼ ʃtil], [ˈndaoʼ ʃtil]
sus mole de Castilla mole de Castilla

ndaùʼ zeʼeh [ˈndaṵʼ ˌzɛʼɛ̥]
sus sopa de guía traditional soup made with corn