Search results for "rak guzang"

gal rak guzang [ɣal rak guˈzaŋ] comp: rak guzang

sus acto de dar a luz act of giving birth

rak guzang [rak ɣuzˈaŋ] comp: guzang comp: gal rak guzang

vt da luz gives birth Ejemplos: Rak Lia guzang. María da luz. Maria gives birth.