Search results for "rakaalaa"

rakaalaa [raˈkaːlaː] comp: rikalaʼ comp: gal rakalaa

vi se oxida rusts Ejemplos: Rakaalaa gechgib. El clavo se oxida. The nail rusts.