Search results for "rikalàʼ"

rikalaʼ [rikaˈlaʼ] comp: rakaalaa

vi se oxida rusts

rikalàʼ [rakaˈla̰ʼ]

vt pide prestado [~algo] asks to borrow [~s.t.] Ejemplos: Rikalàʼ Bèèd kamion loo Lia. Pedro pide prestado el carro a María. Peter askes Mary to borrow her car.