Search results for "ruaʼ"

ruaʼ [ruˈaʼ], [ruˈaʼa]

vt carga carries Ejemplos: Ruaʼ Bèèd badaoʼ kong deʼtsang. Pedro carga el bebé en su espalda. Pedro carries the baby on his back.