Search results for "rului"

gal rului [ɣal ruluˈi] comp: rului

sus acto de soplar act of blowing out, off

ni ruluiʼ [ni ruluˈiʼ] comp: ruluʼi

sus maestro master; maestro; teacher

rului [ruˈlui] comp: gal rului

vt sopla blows on Ejemplos: Rului Juain loo kafe. Juan sopla el café. John blows on the coffee.