Search results for "xidoʼng"

nalaʼ₁ [naˈlaʼ] comp: llaʼ

adj caliente [de temperatura] hot [of temperature] Ejemplos: Nalaʼtèʼ na xidoʼng. La comida está muy caliente. The food is very hot. Ejemplos: Nalaʼtèʼ ¡Qué calor!! It's so hot!!

xidoʼng [ʃiˈdoʼŋ]

sus comida food Ejemplos: Yuʼu xidoʼng. Hay comida/ Tenemos comida. There is food. Ejemplos: Xidoʼng? ¿Qué vamos a comer? What are we going to eat?