ruʼuzhiʼi [ruʼuˈʒiʼi] comp: ruʼuzhiʼ

sus ventana de la nariz nostril
sus borde de la fosa nasal edge of the nostril
sus olor smell