gal ruzhuʼzhih [ɣal ruˈʒuʼʒ̥i̥] comp: ruzhuʼzhi

sus acto de rasguñar act of scratching