biliuaʼ [biliuˈaʼ]

sus clase de vibora; 'ratonera' porque se comen ratas type of snake called 'ratonera' because it eats rats Ejemplos: Na gunaʼ lo te biliuaʼ. Vi a una serpiente. I saw a snake.