ribaʼng [riˈbàʼŋ]

vt roba [~un lugar o a una persona o cosas] robs; steals [~a place, person or things]; steals [~s.t.] Ejemplos: Ribaʼng Bèèd zhixteʼng Juain. Pedro roba las cosas de Juan. Peter steals John's things.