Browse Zazaki – Turkish


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

v


vais. e.nmrügzar
vaciyaene1söylenmekNo qıse hına vaciyeno.“Bu söz böyle söylenir.”2kızmakBıraê to xo xo rê vaciyeno, pey de şono.“Kardeşin kendi kendine söylenip duruyor.”
varaeneyağmak
varanis. e.nmyağmursynşıliye
varnaenegçşl. fiilgçşl. fiilyağdırmak
vaşot
vateis. e.nmsöz ; deyimvatey verênanatasözü
vatene1gçşl. fiilgçşl. fiilsöylemekTo ra çiyê vaci?“Sana bir şey diyeyim mi?”Kam se vano, wa vaco!“Kim ne derse, desin!“Ae ra vace, wa bêro etıya!“Ona de ki, buraya gelsin!”2anlatmak
vatene daenegçşl. fiilgçşl. fiilsöyletmekBuko, buko; mı vatene mede!“Oğlum, söylettirme beni!”
vaz daenegçşl. fiilgçşl. fiilkoşmak
vaznaenekoşturmak
veciyaene1gçsz. fiilgçsz. fiilçıkmak
veciyaene2gçsz. fiilgçsz. fiilçıkmak
velgis. e.nmyaprak_(kuru)
veng1is. e.nmsesveng u vac1ses seda ; haberSe kenê, vengê, vacê?Ne yapıyorsun, ne haber?
veng2s.adjboş
veng cı daeneçağırmaksynveng’a cı daene
veng kerdenegçşl. fiilgçşl. fiilkonuşmaksynqali kerdeneqısey kerdenexeberi daeneveng nêkerdene1susmak, ses etmemek2konuşmamak ; küs olmak
veng u vac2is. e.nmses seda
veng’a cı daenegçşl. fiilgçşl. fiilbirisini çağırmaksynveng cı daene
vengê xo bırrnaenegçşl. fiilgçşl. fiilsesini kesmek
vêniyaenegçsz. fiilgçsz. fiilgörülmek ; bulunmak
ver1is. e.nmön2arka edatpost-den dolayı ; -in_yüzündenA mı ver tıya ra şona.
ver kerdenegçşl. fiilgçşl. fiilbirinin önüne koymak
ver kewtenegçsz. fiilgçsz. fiilönüne_gelmekDımê ae kewno dariye ver.“Kuyruğu tahranın önüne geliyor.“

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >