Browse Zazaki – Turkish


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

a


a1zmr. 3. d. tkl.pro.3.f.sgo ; onu_(gçmş. zmn. gçşl. fiillerde)A mı dûri ra vênena.O beni uzaktan görüyor.Mı ke a uca bıdiyêne, mı a ki tey ardêne.“Ben onu (dişil) orada görseydim, onu da beraber getirirdim.”unspec. var.ha12d. tkl. iş. zmr.d. tkl. iş. zmr.o ; onu_(gçmş. zmn. gçşl. fiillerde)A cenıke kama?O kadın kim?
a cı aznaenegçşl. fiilgçşl. fiilbirşeye_dayamak
a cı daenegçşl. fiilgçşl. fiildayamakA nerdiwani dana a dês.“O merdiveni duvara dayıyor.”
a cı dıme kewtene1peşine_düşmek
a cı dıme kewtene2peşine_düşmek, ardına_düşmek
a cı geyraenegçsz. fiilgçsz. fiilbirisine_dönmekO geyreno a piyê xo.“Babasına yönünü dönüyor.”
a cı motene, mocnaenegçşl. fiilgçşl. fiilbirine göstermek
a cı ser geyraenegçsz. fiilgçsz. fiilbirisine doğru dönmek
a cı ver kewtene1gçsz. fiilgçsz. fiilbirine_üzülmek ; üzülmekA kewna a maya to ver.“O annene üzülüyor.”2önüne_düşmekA mı ver kewe, şime!“Önüme düş, gidelim!”
a cı viri amaenegçsz. fiilgçsz. fiilaklına_gelmek ; hatırlamakRınd yeno a mı viri.“İyi hatırlıyorum (İyi geliyor aklıma).”
a cı viri kewtenegçsz. fiilgçsz. fiilözlemek ; yadına_düşmekTı zehf kewtay a mı viriÇok özlemişim seni.synbiriye kerdeneğeribine kerdene
a cı vıstenecfcı vıstenegçşl. fiilgçşl. fiiltutuşturmak ; yakmakVızêr germ bi, ma soba vıste a cı; ewro germo, a cı nêfinime.Dün sıcaktı, sobayı yaktık; bugün sıcak, yakmayız.Domani adır finenê a cı.“Çocuklar ateşi tutuşturuyor.”
a deqais. d.nfo anda
a derg kerdeneuzatmak
a hewa kewtenegçsz. fiilgçsz. fiilhavalanmakTheyare kewno a hewa.“Uçak havalanıyor.”
a lınganê xo ser amaenegçsz. fiilgçsz. fiilayaklarının üstüne gelmek, kalkmak
a raşt kerdenegçşl. fiilgçşl. fiildüzeltmek
a raye kewtene1gçsz. fiilgçsz. fiilyola çıkmak, yola koyulmak
a raye kewtene2gçsz. fiilgçsz. fiilyola düşmek, yola çıkmak
a ser kewtene1gçsz. fiilgçsz. fiilanlamak ; çözmekMı to rê raya keyey ma tarif kerde, tı kewti a ser?“Sana evimizin yolunu tarif ettim, anlatabildim mi?”syna ser vısteneser şiyene2başarmaksyna ser vıstene
a ser vıstenegçsz. fiilgçsz. fiilbaşarmaksyna ser kewtene 1a ser kewtene 2
a xo amaenegçsz. fiilgçsz. fiilkendine gelmekA ke bêro a xo, ma şonime.“O kendine geldiği zaman gideriz.”Bê a xo!“Kendine gel!”
a xo ser werıştenegçsz. fiilgçsz. fiilkalkmak
a xo ver kewtenegçsz. fiilgçsz. fiilüzülmekO zehf kewno a xo ver.“O çok üzülüyor.”
a xo wendene1gçşl. fiilgçşl. fiilkendine_çağırmak_(hayvanı)Nê kutıki a xo bıwanên, ma de mêro.Bu köpeği kendinize doğru çağırın, bizimle gelmesin.2kendi_tarafına_çekmek ; kendine_kazanmakŞıkri domani wendi biy a xo, ey tım şeker daêne cı.Şükrü çocukları kendine kazanmıştı, onlara hep şeker verirdi.