aerabğl.bğl.bundan_ötürü ; onun_içinsyncoke ra2o ri ra