Girdi Açıklaması

 

Zazaki girişleri, önce Türkçe, sonra parantez içinde İngilizce dilbilgisi kategorisini izleyen bir başlıktan oluşmaktadır. Örnek cümleler Zazaki dilinde gösterilebilir ve Türkçe'ye çevrilebilir. Tarafından, girişin sonuna dahil edilebilir.

Aşağıdaki iki örneğin örnekleri ve eşanlamlıları vardır: 
Related senses of the same headword are numbered, as in the example below:

 
Homonym'ler aboneliklerle listelenir: