Zazaki - Deutsch


a
b
c
ç
d
e
ê
f
g
ğ
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
ş
t
u
v
w
x
y
z
-

q


qaPart.ja ; dochqaePart.doch ; aber
qab - qacaxm.Geschirr
qafıkef.SchädelVar.:qafe
qail biyeneitr. V.(qail-KOPULA)wollen ; mögenEz qailane to de bêri dewe.Ich will mit dir ins Dorf kommen.Synwaştene
qaism.GürtelVar.:qaiş, qayış
qalm.Erwähnung
qal kerdenetr. V.erwähnen
qal raardenetr. V.(an- ra; biar- ra)Thema eröffnen
qalçem.Becken ; Hüfte
qaldırımm.Gehsteig
qalıbm.Stück ; Formçar qalıbi sabunvier Stück Seife
qalındAdj.dickVar.:qolınd
qapağm.Deckelqapağê çımi1m.Augenlid
qapağê çımi2m.Augenlid
qapan kerdenetr. V.(ken- qapan ; qapan ker-)schließen ; sperren
qariyaeneitr. V.(qarin- ; bıqari-)sich ärgernSynqehriyaene
qarnaenetr. V.(qarnen- ; bıqarn-)jmdn. ärgern
qasnağm.1Rahmen2Skelett
qatm.Stockwerk
qatırm.Maultier
qawalef.Flöte
qawunef.Wassermelone
qayt biyaeneitr. V.(qayt ben- ; qayt b-)schauenQaytê qusıri mebe!Nimm es nicht übel; bedauere.Synqayt kerdene
qayt kerdene(qayt ken- ; qayt ker-)schauen ; erblickenQayt kerêSchaut doch!Qayt ke!Schau mal!Synqayt biyaenenia daene, şêr kerdene, qayt biyaeneqaytê cı kerdene(qaytê cı ken- ; qaytê cı ker-)jmdn. anschauenqaytê xo kerdene1(qaytê xo ken- ; ker-)auf sich aufpassen; für sich sorgenRınd qaytê xo ke!Pass gut auf dich auf!2sich anschauen
qazaxef.Sweatshirt ; Pullover