Browse Zulgo

a
b
ɓ
d
ɗ
ə
f
g
h
i
k
l
m
n
ŋ
p
r
s
t
u
v
w
y
z

ə


əbaə̀baidjeter un regard fugitifyecitgo
əba əba əba əbaə̀ba ə̀ba ə̀ba ə̀baidregarder de tous côtéslaarugo bakkeeje fuu
əbayə̀bayn1chef (m)laamiiɗo2riche (m)diskuɗo
ədasə̀dasnobjet (m) du devin-guérisseur (lui permettant dʼavoir contact avec les esprits)hatti
ədətsə̀dətsidsaisir, prendre fortementkap
əfaɗəfáɗquatrenayi
əlaə̀laCf.dukulala
əndawə̀ndawidsaisir au vol, attraper au passagetap
əndəɗə̀ndəɗidêtre rassasiéndem
əndəmə̀ndə̀midfrapper un être vivant (jeter une pierre contre qn)paf
əndətsə̀ndətsidsaisir, attraper à la têtecap
əndzal əndzalə̀ndzal ə̀ndzalidemporter tour à tournde ɗuuɗɗum
əŋgətsə̀ŋgətsidembrasser, serrerkarap
əratsə̀ratsidcouper dʼun seul coupkas
əsaməsámnascaris (m) (ver intestinal)jalbalji
əswaə̀swáidappeler un chien à venir, inviter par la voixewnaago rawaandu bee luuɗugo
əswiyə̀swíyidchasser, mettre les chèvres dehorsus
əzləmə̀zləmnumcinqjowi
əzluwuk əzluwukə̀zlùwuk ə̀zlùwukidsentir mauvaissueur; dus dus